Finanțare de până la 200.000 EUR pentru creșterea competitivității microîntreprinderilor din regiunea Sud-Est

oct. 5, 2023

Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru creșterea competitivității microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Modernizarea acestora se va realiza în vederea unei îmbunătățiri semnificative a capacității tehnologice, industriale și organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii.

Cine poate beneficia de finanțare?

Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte sunt microîntreprinderile cu sediul social/ punct de lucru în mediul urban din regiunea de dezvoltare Sud-Est, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării.

Ce tipuri de proiecte sunt finanțate?

Apelul de proiect se adresează microîntreprinderilor care doresc să își îmbunătățească capacitatea tehnologică, industrială și organizațională prin următoarele tipuri de activități eligibile:

 1. Activitati care vizeaza cresterea competitivitatii economice a firmei;
 2. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții;
 3. Activități din domeniul economiei circulare;
 4. Activități legate de utilizarea de:
 • soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 • simbioză industrială;
 • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
 • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

Din perspectiva investițiilor eligibile în cadrul prezentului apel, se pot avea în vedere cheltuieli în legătură cu:

 • Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

Câte proiecte vor beneficia de finanțare?

Se estimează un număr între 216 și 2168 de proiecte finanțate.

Valoarea finanțării?

Valoarea ajutorului de minimis propus este cuprinsă între 20.000 euro și 200.000 euro și reprezinta:

– 90% reprezintă contribuția programului regional;

– 10% reprezintă cofinanțarea beneficiarului ce trebuie asigurată din surse proprii, surse ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

 

Pentru mai multe detalii, consultați pagina web a programului.

 

Resurse CITYINNOHUB

Finanțare de până la 1.500.000 EUR pentru creșterea competitivitățiI IMM-urilor din regiunea Sud-Est (Ghid în consultare publică)

Finanțare de până la 1.500.000 EUR pentru creșterea competitivitățiI IMM-urilor din regiunea Sud-Est (Ghid în consultare publică)

Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte sunt: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii non- agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul social sau punct de lucru în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării. Întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal, în mediul rural, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării.

Abonați-vă la continut exclusiv
CITYINNOHUB

Nu rata ocazia de a explora o lume a posibilităților în cadrul evenimentului CITYINNOHUB, unde ideile revoluționare se întâlnesc cu resursele și expertiza necesară succesului.