Schema de minimis pentru incoming pentru operatorii economici din sectorul turismului

oct. 5, 2023

Schema de minimis pentru incoming, valabilă până la data de 31.12.2023, susține întreprinderile din turism, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate cu organizarea de pachete de servicii turistice pentru turiștii străini.

Cine poate beneficia de finanțare?

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis din prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

  • sunt societăți comerciale înregistrate în baza legii 31/1990;
  • sunt licențiate ca agenții de turism organizatoare;
  • au capital social integral privat;
  • își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
  • nu au datorii la bugetul general sau la bugetul local;
  • nu se află în stare de insolvență, faliment, exacutare silită sau suspendare temporară a activității;
  • au avut activitate de incoming în anul calendaristic anterior mai mare de 200 de turiști străini.

Care este procedura de înscriere?

Se va accesa aplicația informatică, unde se va realiza înscrierea în program și se vor depune documentele solicitate.

Câte proiecte vor beneficia de finanțare?

Se estimează un număr maxim de 1200 de întreprinderi (agenții de turism organizatoare care pot derula turism de incoming) care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă.

Valoarea finanțării?

Ajutoarele acordat în cadrul prezentei scheme de minimis constau în sprijin financiar de la bugetul de stat astfel:

  • 40 EUR pentru fiecare turist străin care a achiziționat și a plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenție organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puțin 4 nopți de cazare în România;
  • Suplimentar, 2 EUR pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4 de la punctul anterior, în cadrul aceluiași sejur sau circuit turistic.

Pentru mai multe detalii, consultați pagina web a programului.

Resurse CITYINNOHUB

Finanțare de până la 1.500.000 EUR pentru creșterea competitivitățiI IMM-urilor din regiunea Sud-Est (Ghid în consultare publică)

Finanțare de până la 1.500.000 EUR pentru creșterea competitivitățiI IMM-urilor din regiunea Sud-Est (Ghid în consultare publică)

Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte sunt: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii non- agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul social sau punct de lucru în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării. Întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal, în mediul rural, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării.

Abonați-vă la continut exclusiv
CITYINNOHUB

Nu rata ocazia de a explora o lume a posibilităților în cadrul evenimentului CITYINNOHUB, unde ideile revoluționare se întâlnesc cu resursele și expertiza necesară succesului.